Wzór wniosku o wydanie paszportu

Wniosek o paszport należy wypełniać na druku otrzymanym w miejscu składania paszportu (na oryginalnym druku). Tak jak większość dokumentów, druków kierowanych do naszych urzędów państwowych należy go wypełnić drukowanymi literami. Oczywiście wprowadzane dane są bardzo ważne i warto, aby nie było żadnych wątpliwości jakie litery zostały wpisane w poszczególne pola.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę przy składaniu własnoręcznego podpisu, aby mieścił się w narysowanej ramce (nie może również dotykać wyznaczonej linii).
Wniosek o paszport dla dziecka wygląda identycznie.

wniosek paszport str 1
wniosek paszport str2
Ocena: 

Średnia: 5 (2 votes)